Čaká vás výber zhotoviteľa fotovoltaiky II.?

Čaká vás výber zhotoviteľa fotovoltaiky
4. júna 2023 0 Comments

Spoznali sme Vašu nehnuteľnosť a spôsob, ako v domácnosti fungujete, čo nasleduje?

Toto je článok 2 z 2. Pre ucelené informácie si najskôr prečítajte časť 1 tu: https://energiesk.sk/caka-vas-vyber-zhotovitela-fotovoltaiky-cast-1/

V tejto chvíli už skúsený obchodný zástupca dokáže odporučiť jeden alebo dva varianty riešenia a dať vám orientačnú cenu a parametre systému. Následným krokom je osobné stretnutie, kde sa treba zameriať na konkrétne technické riešenie.

Po osobnej návšteve má byť firma schopná navrhnúť presnú cenu fotovoltaiky na kľúč, ktorú firma garantuje a neúčtuje žiadne ďalšie práce.

K tomu je ale potrebné:

 • vybrať miesto inštalácie technológie –⁠ spravidla v blízkosti hlavného domového rozvádzača; dôležitá je stabilná teplota a dostatok priestoru
 • zaznamenať materiál steny –⁠ pokiaľ ide o sadrokartón alebo drevostavbu, je nutné použiť ako podklad nehorľavú dosku
 • overiť silu signálu WiFi v mieste inštalácie –⁠ pre správnu funkciu monitoringu fotovoltaiky (do budúcna ale nebude potrebné, monitoring bude možné prevádzkovať aj bez wifi)
 • určiť káblovú trasu (DC)–⁠ zo strechy k technológii
 • určiť káblovú trasu (AC) –⁠ do hlavného domového rozvádzača
 • overiť prístupnosť pôdy a hrúbku krovu –⁠ pokiaľ je krytina šindeľ alebo alukryt
 • zmerať strechu
 • zaznamenať typ strešnej krytiny a spôsob kotvenia
 • zaznamenať sklon strechy a výšku domu
 • overiť spôsob ohrevu úžitkovej vody a možnosti prepojenia na fotovoltaiku
 • overiť voľný priestor v hlavnom domovom rozvádzači
 • nájsť prvé rozvetvenie elektroinštalácie
 • zistiť typ elektroinštalácie –⁠ TN-C, TN-S, TN-CS
 • zistiť stav elektromerového rozvádzača a rozsah nutných úprav –⁠ toto je najčastejší Čierny Peter a mnohé inštalačné firmy toto neriešia správne.

Nutnosť úpravy sa dozviete v momente výmeny elektromeru, kedy máte spravidla zaplatenú konečnú faktúru, nainštalovanú elektráreň, ktorá ale nie je pripojená do siete a nie je vybavená dotácia.
Pokiaľ vám v takomto momente technik z distribučnej spoločnosti oznámi nevyhovujúci elektromerový rozvádzač, ťažko sa budete brániť. Musíte nájsť niekoho, kto vám za 400 – 1000E rozvádzač upraví podľa aktuálnych pripojovacích podmienok!

Ako je to s prevádzkou domácnosti pri výpadku elektriny?

Po technickej obhliadke miesta je možné so zákazníkom prebrať možnosti funkcie elektrárne pri výpadku elektriny.

Možno vás to prekvapí, ale keď máte elektráreň na streche, tak to automaticky neznamená, že pri výpadku elektriny vám funguje celá domácnosť.

Prevádzka elektrárne pri výpadku elektriny sa dá urobiť v niekoľkých variantoch a je nutné to so zákazníkom vybrať dopredu, ideálne pri obhliadke obchodno-technickým zástupcom.

V opačnom prípade sa môže stať, že sa zákazník dozvie pri inštalácii od technika „pán/pani domáca, tu máte jednu zásuvku pri batérii, ktorá vám funguje aj pri výpadku elektriny“ alebo „pán/pani domáca, tak za každý zálohovaný istič je to 50€ a máte ich tu 4“.

Áno, aj toto sa bohužiaľ deje a len to vrhá zlý tieň na celý náš odbor, čo je veľká škoda. Slušná inštalačná spoločnosť zverejňuje kompletnú a konečnú cenu za dielo transparentne dopredu, takže zákazník vie, že vo výsledku nebude musieť doplácať za akékoľvek ďalšie práce. Tomuto hovoríme návrh a inštalácia fotovoltaickej elektrárne na kľúč.

Čo si z toho nakoniec vziať?

Kvalitný návrh vychádza predovšetkým z očakávaní, ktoré od fotovoltiky máte. Ten, kto návrh spracováva, by sa mal veľmi starostlivo zaujímať o to, čo od fotovoltaiky očakávate a tento prínos vhodným technickým riešením maximalizovať.

Aby dokázala firma garantovať cenu na kľúč, musí byť technická obhliadka detailná a kompletná. Najmä si dajte pozor na spôsob (ne)riešenia zálohy pri výpadku elektriny a úpravu elektromerového rozvádzača, ktoré môžu byť u niektorých firiem bohužiaľ vybraté z celkovej ceny diela.

Toto je článok 2 z 2. Pre ucelené informácie si najskôr prečítajte časť 1 tu: https://energiesk.sk/caka-vas-vyber-zhotovitela-fotovoltaiky-cast-1/