Malý podnik plyn

Zemný plyn pre prevádzky so spotrebou do 0,64 GWh

Náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody tvoria v rozpočtoch hotelov a penziónov, správcovských spoločností, na športoviskách, v službách i v obchode významnú časť rozpočtu. V mnohých prípadoch sme viac ako iba dodávateľ zemného plynu – radíme v celkovom kontexte energií a hľadáme riešenia, ktoré náklady na prevádzku optimalizujú. Jednoduché riešenia a férový prístup ocenili už stovky podnikateľov po celom Slovensku.

ELGAS. Dodávame energiu vášmu podnikaniu.