Fotovoltická elektráreň

Zelená elektrická energia

Využitie obnoviteľných zdrojov energie (veterná, slnečná, vodná a geotermálna energia) a produkcia elektriny z vysokoúčinných kogeneračných jednotiek sú jedny z ciest ako znížiť emisiu skleníkových plynov a zároveň vytvoriť tlak na znižovanie výroby energií z fosílnych palív.

Ak máte záujem prispieť k tomuto pozitívnemu trendu, môžete si od nás nakúpiť elektrickú energiu, známu aj ako zelená elektrina, a to buď v celkovom, alebo čiastočnom objeme vašej plánovanej spotreby. Stačí, keď tento záujem oznámite nášmu obchodníkovi pri vypracovaní ponuky a my vám zabezpečíme nákup zelenej energie.

porovnanie typov fotovoltickych elektrarni