Dotácie

Štátne dotácie na fotovoltaiku 2023

Zelená domácnostiam III.

Vďaka projektu Zelená domácnostiam III, máte aj vy šancu získať podporu od štátu na kúpu vášho vlastného fotovoltaického systému, vo výške až do 1500€.
Táto dotácia sa vzťahuje na inštaláciu malých zariadení s výkonom do 10kW.

Keďže sme oprávneným zhotoviteľom projektu Zelená domácnostiam III, zariadenie vám navrhneme tak, aby spĺňalo všetky potrebné parametre pre naplnenie platných podmienok. Tiež pre vás zabezpečíme všetky potrebné formality.

Navyše, celú sumu očakávanej dotácie vám odpočítame okamžite z ceny elektrárne. Takže prínosy pocítite ihneď. Po zhotovení diela žiadame o dotáciu priamo my, a znášame všetku administratívu a čakacie lehoty.

Bližšie informácie ohľadom platných podmienok na získanie podpory ako aj upresnenie celého procesu vám radi zodpovieme v rámci osobnej konzultácie alebo na oficiálnej stránke projektu www.zelenadomacnostiam.sk

Obnov dom

Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti.

Vďaka projektu obnov dom môžu uchádzači získať dotáciu vo výške 30% až 60% z celkovej investície na obnovy rodinného domu.

Vzhľadom na komplexnosť riešenia celkovej energetickej úspory domácností, odporúčame oboznámiť sa vopred s podmienkami získania tejto podpory na oficiálnej stránke projektu www.obnovdom.sk.

Operačný program Kvalita životného prostredia

Podnikatelia môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltaických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu.

Firmy môžu v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci získať:

  • najviac 80 % z celkových oprávnených výdavkov pre malý podnik,
  • 70 % pre stredný podnik
  • 60 % pre veľký podnik.

Viac informácií a podmienkach uplatnenia nájdete priamo na www.siea.sk