Proteng protipožiarna ochrana

O bezpečnosť našich zariadení sa stará spoločnosť PROTENG.

✓ Automatické autonómne hasiace ziariadenia značky PROTENG sú určené na ochranu pred požiarom tak v interiéri, ako aj v exteriéri.

✓ Pri vzniku požiaru pôsobením ohňa alebo keď teplota v chránenom priestore dosiahne kritickú hranicu, tlaková trubica v mieste s najvyššou teplotou degraduje, pretaví sa a vytvorí otvor, cez ktorý sa celý obsah hasiva pod tlakom uvoľní priamo do ohniska požiaru.

✓ Hasivo nie je toxické ani jedovaté, nemá karcinogénne ani mutagénne účinky.