Virtuálna batéria

Virtuálna batéria porovnanie

Porovnanie jednotlivých poskytovaľov virtuálnej batérie

VSE, SSE, ZSE, SPP

VSE virtuálna batéria

do 2 Mwh 2€/mesiac
do 4 Mwh 4,8€/mesiac
do 6 Mwh 7,2€/mesiac
do 8 Mwh 9,5€/mesiac
do 10 Mwh 11,9€/mesiac

SSE virtuálna batéria

do 2 Mwh 2€/mesiac
do 6 Mwh 4€/mesiac

ZSE virtuálna batéria

2€/mesiac za neobmedzenú kapacitu virtuálnej batérie, avšak, do výšky minuloročnej spotreby domácnosti

SPP – neposkytuje produkt Virtuálna batéria

Vyúčtovanie virtuálnej batérie prebieha štandardne raz ročne a to pri bežnom ročnom vyúčtovaní elektrickej energie spôsobom +/-. Ak vám vo virtuálnej batérii energia ostane, tak prepadne. Ak vám bude chýbať, zaplatíte iba rozdiel podľa cenníka poskytovateľa.

Elektrická energia, ktorú počas zúčtovacieho obdobia beriete od dodávateľa, je vyúčtovaná za distribučné poplatky. Ani jeden z týchto poskytovateľov neprenáša neminuté množstvo elektriny do ďalšieho obdobia.